Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Datum objave: 22.03.2024.

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), članka 36. Pravilnika o javnim nabavama u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Ljubuškog (”Službeni Grada Ljubuškog”, broj: 1/24), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02/1-05-674-2/24 od 19. veljače 2024. godine, u postupku javne nabave ”Sanacija potpornog zida (klizišta) na sportskom centru Babovac- I faza” objavljenog dana 19. veljače 2024.godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-13-3-8/24 evidencijski broj: 02/1-05-674/24, Gradonačelnik je d o n i o

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Skip to content