Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Datum objave: 14.03.2024.

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), članka 36. Pravilnika o javnim nabavama u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Ljubuškog (”Službeni Grada Ljubuškog”, broj: 1/24), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02/1-05-602-2/24 od 12. veljače 2024. godine, u postupku javne nabave ”Rekonstrukcija Ulice Lea Petrovića i Ulice Blajburških žrtava” objavljenog dana 13. veljače 2024.godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-12-3-6/24 evidencijski broj: 02/1-05-602/24, Gradonačelnik je d o n i o

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Skip to content