Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Datum objave: 21.11.2023.

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. stavak (1) i (3) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Gradu Ljubuškom (”Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuški”, broj: 3/17 i 6/20), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02/1-05-2855-1/23 od 25. listopada 2023. godine, u postupku javne nabave ”Adaptacija sanitarnog čvora u Osnovnoj školi Tin Ujević u MZ Vitina” objavljenog dana 25. listopada 2023. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-7-3-44-3-19/23 evidencijski broj: 02/1-05-2855/23, Gradonačelnik je d o n i o

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Skip to content