Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Datum objave: 31.10.2023.

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Gradu Ljubuškom (”Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuški”, broj: 3/17 i 6/20), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02/ 1-05-2534-1/23 od 25. rujna 2023. godine, u postupku javne nabave ”Sanacija i asfaltiranje lokalnih cesta i gradskih ulica Grada Ljubuškog” objavljenog dana 26. rujna 2023. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-37-3-14/23 evidencijski broj: 02/1-05-2534/23, Gradonačelnik je d o n i o

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Skip to content