Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Datum objave: 22.09.2023.

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. stavci (1) i (3) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02/1-05-2250-11/23 od 22. rujna 2023. godine, u postupku javne nabave ”Namještaj za prostor Gradske galerije” objavljenog dana 31. kolovoza 2023. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti:158-7-1-32-3-11/23, evidencijski broj: 02/1-05-2250/23, Gradonačelnik je d o n i o

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Skip to content