Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Datum objave: 07.10.2022.

Na temelju članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Gradu Ljubuškom (”Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj: 3/17 i 6/20), a na Preporuku Šefa odsjeka za opće poslove i javne nabave, broj: 02/1-05-2422-5/22 od 29. rujna 2022. godine, u postupku javne nabave ”Nabava i ugradnja opreme za videonadzor za Gradski park u MZ Ljubuški”, Gradonačelnik Grada Ljubuškog d o n o s i

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

Skip to content