Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Datum objave: 29.10.2021.

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Gradu Ljubuškom (”Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuški”, broj: 3/17 i 6/20), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02/1-05-2226-1/21 od 30. kolovoza 2021. godine, u postupku javne nabave ”Nabava usluge održavanja semaforskih instalacija” objavljenog dana 30. kolovoza 2021. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-7-2-32-3-10/21, evidencijski broj: 02/1-05-2226/21 Gradonačelnik je d o n i o

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Skip to content