Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Datum objave: 24.02.2022.

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (”Službeni glasnik Općine Ljubuški”, broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02/1-05-328-2/22 od 01. veljače 2022. godine, u postupku javne nabave ”Nabava usluge najma centraliziranog sustava za ispis, kopiranje i skeniranje” objavljenog dana 03. veljače 2022. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-7-2-3-3-5/22, Gradonačelnik je d o n i o

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Skip to content