Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Datum objave: 13.10.2021.

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Gradu Ljubuškom (”Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuški”, broj: 3/17 i 6/20), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02-05-2222-1/21 od 30. kolovoza 2021. godine, u postupku javne nabave ”Nabava informatičke opreme u okviru realizacije projekta Jačanje uloge MZ u BiH” objavljenog dana 30. kolovoza 2021. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-7-1-31-3-9/21, evidencijski broj: 02-05-2222/21 Gradonačelnik je donio

 

Skip to content