Odluka o dodjeli ugovora

Datum objave: 03.01.2024.

Na temelju članka članka 90. stavak (3) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14 i 59/22), u postupku javne nabave ”Usluga uokvirivanja fotografija i printanje i usluga izrade govornice”, Gradonačelnik Grada Ljubuškog d o n o s i

Odluku o dodjeli ugovora

Skip to content