Odluka o dodjeli novčanih potpora za uzgajivače goveda na području Grada Ljubuškog

Datum objave: 28.10.2021.

Na temelju članka 6. stavak (2) Odluke o uvjetima, iznosu i postupku dodjele novčanih potpora za uzgajivače goveda na području Grada Ljubuškog (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 8/21), a u svezi sa Javnim pozivom za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih potpora za uzgajivače goveda s područja Grada Ljubuškog, broj: 02/1-05-2558/21 od 06. listopada 2021. godine i Prijedloga liste korisnika koje je dostavilo Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele novčanih potpora za uzgajivače goveda na području grada Ljubuškog, Gradonačelnik Grada Ljubuškog, d o n o s i

O D L U K U
o dodjeli novčanih potpora za uzgajivače goveda na području Grada Ljubuškog

Skip to content