Odluka o dodjeli novčanih potpora za uzgajivače goveda na području Grada Ljubuškog

Datum objave: 07.12.2022.

Na temelju članka 6. stavak (2) Odluke o uvjetima, iznosu i postupku dodjele novčanih potpora za uzgajivače goveda na području grada Ljubuškog (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 5/22), a u svezi sa Javnim pozivom za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih potpora za uzgajivače goveda s područja grada Ljubuškog, broj: 02/1-05-2255/22 od 15. studenoga 2022. godine i Prijedloga liste korisnika koje je dostavilo Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele novčanih potpora za uzgajivače goveda na području grada Ljubuškog, Gradonačelnik Grada Ljubuškog, d o n o s i

Odluku o dodjeli novčanih potpora za uzgajivače goveda na području Grada Ljubuškog

Skip to content