Obavijest o odgodi usmene javne licitacije

Datum objave: 25.02.2022.

O B A V I J E S T
o odgodi usmene javne licitacije

Odgađa se licitacija za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Ljubuški označenoj kao k.č.br. 45/75 u k.o. Zvirići a koja je zakazana za dan 01.03.2022. godine.

Javni natječaj za osnivanje prava građenja objavljen je 10.02.2022. godine u Večernjem listu, Oglasnoj ploči Grada Ljubuški kao i na web. stranici www.ljubuski.ba.

Novi termin licicitacije zakazuje se dan utorak, 08.03.2022. godine u 8.30. sati u prostoriji Odsjeka za imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški (ured br.3).

Broj: 02-31-431/2022
Ljubuški, 25.02.2022. godine

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

Skip to content