Konačni rezultati Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022. godinu

Datum objave: 22.12.2021.

Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022. godinu (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 9/21), a u svezi sa Javnim pozivom za dodjelu jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog, broj: 02/1-05-2907/21 objavljenog 15. studenoga 2021. godine, Gradonačelnik Grada Ljubuškog o b j a v lj u j e

K O N A Č N I R E Z U L T A T I
Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora studentima
Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022. godinu

Skip to content