Javni poziv za dostavu ponuda za javnu nabavu ”Nabava izrade nalaza sudskog vještaka i procjena tržišne vrijednosti gradskog građevinskog zemljišta”

Datum objave: 30.03.2022.

Na temelju članka 8. stavak 1. Zakona o javnim nabavama (”Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) i članka 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama (”Službeni glasnik BiH”, broj: 66/16) u postupku javne nabave usluga ”Nabava izrade nalaza sudskog vještaka i procjena tržišne vrijednosti gradskog građevinskog zemljišta”, Gradonačelnik o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V za dostavu ponuda za javnu nabavu ”Nabava izrade nalaza sudskog vještaka i procjena tržišne vrijednosti gradskog građevinskog zemljišta”

Skip to content