XX. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 20.12.2022.

Bosna i H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
Broj:01- 05-3-7/22
Ljubuški, 19.12.12.2022.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XX. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 22.12.2022.godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i red:
1. Usvajanje zapisnika sa XIX. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu,
(materijali dostavljeni za XIX. sj. Gradskog vijeća),
4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ljubuškog za 2023. godinu,
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija grada Ljubuškog za razdoblje
2023. – 2027.godine,
6. Prijedlog Odluke o subvenciranju prve stambene nekretnine za mlade na području Grada
Ljubuškog za 2022. godinu,
7. Prijedlog Plana prihoda i program radova komunalnog gospodarstva za komunalne djelatnosti,
8. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava komunalne naknade,
9. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi
10. Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju članova Odbora za reviziju JP Parkovi d.o.o. Ljubuški,
b) imenovanju članova Odbora za reviziju JP Parkovi d.o.o. Ljubuški,
11. Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2021. godinu,
b) imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2022. godinu,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice (zgrada PU Ljubuški).

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Skip to content