XVII. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 18.08.2022.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
Broj:01- 05-3-4/22
Ljubuški, 17.08.2022.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XVII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 22.08.2022.godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći:

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa XVI. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2022. godinu,
4. Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola za
školsku 2022./2023. godinu,
5. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog za
akademsku 2022/2023.godinu,
6. Prijedlog Odluke o viziji razvoja mjesnih zajednica Grada Ljubuškog za razdoblje 2022.-2024.
godine,
7. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabu,
8. Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju člana Povjerenstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata Grada
Ljubuškoga,
b) imenovanju člana Povjerenstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata Grada
Ljubuškoga,
9. Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:
a) SD Skoko, vl. Mirko Skoko, Radišići 33,
b) Proizvođač vina i rakije „VINARIJA ŠKEGRO“, vl. Mirko Škegro, Radišići 41,

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Skip to content