XII. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 17.12.2021.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
Broj:01-05-42-9/21
Ljubuški, 17.12.2021.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 22. prosinca 2021.godine (srijeda) s početkom u 10,30 sati i predlažem sljedeći

D n e v n i red:
1. Usvajanje zapisnika s XI. sjednice Gradskog vijeća,
2. Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2022. godinu, materijali dostavljeni uz materijale za XI. sjednicu Gradskog vijeća,
3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ljubuškog za 2022. godinu,
4. Prijedlog Plana prihoda i programa radova komunalnog gospodarstva za komunalne djelatnosti,
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava komunalne naknade,
6. Prijedlog odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Grada Ljubuškog za razdoblje 2022. – 2026.,

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Skip to content