Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuškog usmenim javnim nadmetanjem

Datum objave: 22.11.2021.

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije,“ BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH,“ br. 17/14), članka 8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Gradskog vijeća Grada Ljubuški broj 01-02-2841/21 od 05.11.2021. godine, Gradonačelnik r a s p i s u j e

J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški
usmenim javnim nadmetanjem

Detalje natječaja pogledajte u prilogu.

Privitci

Skip to content