X. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 01.11.2021.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

GRAD LJUBUŠKI

GRADSKO VIJEĆE

Broj:01-05-42-7/21

Ljubuški, 29.10.2021.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

X. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 05. studenog 2021.godine (petak) s početkom u 15,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i red:

1. Usvajanje zapisnika s IX. sjednice Gradskog vijeća,

2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2021. godinu,

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja komunalnih i turističkih djelatnosti na području uz vodotok rijeka Tihaljina-Mlade-Trebižat i ostale vodotoke na području Grada Ljubuškog,

5. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog za

akademsku 2021/22 godinu,

6. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

7. Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta,

8. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju Grada Ljubuškog,

9. Prijedlog Rješenja o:

a) razrješenju Povjerenstva za određivanje i promjene naziva ulica, trgova i parkova,

b) imenovanju Povjerenstva za određivanje i promjene naziva ulica, trgova i parkova,

10. Prijedlog Rješenja o:

a) razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ljubuški,

b) konačnom imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ljubuški,

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o nabavi motornog vozila za potrebe Dječjeg vrtića Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Ljubuški.

PREDSJEDNIK,

Tihomir Kvesić

Skip to content