Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. stavci (1) i (3) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02/1-05-2250-11/23 od 22. rujna 2023....
Skip to content