Javni natječaj za prijem namještenika u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA G R A D L J U B U Š K I GRADONAČELNIK Broj: 02-05-1876-1/24 Ljubuški, 20. lipnja 2024. godine Na temelju članaka 23. i 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji...
Skip to content