Inspektorat Grada Ljubuškog uputio dvije važne obavijesti pravnim i fizičkim osobama

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog uputio je dvije važne obavijesti pravnim i fizičkim osobama.

Obavijest o vodovodnim i kanalizacijskim priključcima

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog obavještava sveukupnu javnost da sukladno Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu (Službeni glasnik Grada Ljubuškog, broj: 1/23) vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda kada su osigurani uvjeti za priključenje.

Svim pravnim i fizičkim osobama koje posjeduju građevinu, a nisu izvršile:
– priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom,
– priključenje za odvodnju otpadnih i oborinskih voda gdje su osigurani uvjeti za priključenje na komunalnu infrastrukturu, a ne posjeduju regularnu septičku jamu,
– priključenje za odvodnju otpadnih i oborinskih voda gdje nisu osigurani uvjeti za priključenje na komunalnu infrastrukturu, a ne posjeduju regularnu septičku jamu,
– svjesno posjeduju nelegalni priključak i neovlašteno koriste vodne usluge,
– ne izvršavaju u cijelosti obveze sukladno Odluci o općim i tehničkim uvjetima pružanja vodnih usluga između ovlaštenog Isporučitelja vodnih usluga JP “Parkovi” d.o.o. Ljubuški i korisnika vodnih usluga na području grada Ljubuškog,

daje se rok do 31. siječnja 2024. godine da gore navedene uvjete za pružanje vodnih usluga reguliraju sa ovlaštenim Isporučiteljem vodnih usluga JP “Parkovi” d.o.o. Ljubuški.

Do isteka danog roka, Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog putem Gradskog inspektora za komunalne poslove, zaštitu okoliša i ceste vršit će preventivne inspekcijske nadzore i upozoravati na postojeće nepravilnosti kao i način za njihovo otklanjanje.

Nakon isteka danog roka, sukladno Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu (“Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 1/23) i Odluci o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 6/23) Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog putem Gradskog inspektora za komunalne poslove, zaštitu okoliša i ceste poduzeti će propisane mjere, koje podrazumijevaju izdavanje prekršajnih naloga i pokretanje prekršajnog postupka.

Obavijest o inspekcijskom nadzoru postavljenih pločica sa kućnim brojem

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog obavještava sveukupnu javnost da će sukladno izvršenom postavljanju pločica sa kućnim brojem na području grada Ljubuškog dodijeljenih Rješenjem Službe za stambeno – komunalne poslove Grada Ljubuškog, krenuti u inspekcijski nadzor postavljenih pločica sa kućnim brojem na objekte u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba, sukladno Odluci o nazivima i označavanju ulica, trgova i parkova i označavanju objekata brojevima na području grada Ljubuškog (“Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 1/16, 3/17, 7/17 i 10/21).

Sukladno Odluci o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 6/23) sve pravne i fizičke osobe koje posjeduju objekte na koje je postavljena pločica sa kućnim brojem dužne su pločicu održavati čistom i urednom te ne smiju istu onečišćavati i uništavati kao i neovlašteni skidati i mijenjati.

Ukoliko pravne i fizičke osobe postupe protivno odredbama Odluke o komunalnom redu na način da nelegalno skinu pločicu sa kućnim brojem i slično, pozivaju se da do 10. siječnja 2024. godine istu vrate na mjesto na kojem je bila prethodno postavljena.

Nakon isteka danog roka, Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog putem Gradskog inspektora za komunalne poslove, zaštitu okoliša i ceste izvršit će pojačani inspekcijski nadzor objekata na području grada Ljubuškog te sukladno Odluci o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 6/23) poduzeti propisane mjere, koje podrazumijevaju izdavanje prekršajnih naloga i pokretanje prekršajnog postupka.

Kategorija: Novosti
Datum objave: 30.11.2023.
Skip to content