XXXII. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 01.02.2024.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
Broj:01- 05- 21-1/24
Ljubuški, 31.01. 2024.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XXXII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 05.02. 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i red:
1.Usvajanje zapisnika s XXXI. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Programa rada Gradskog vijeća
Ljubuški za 2023. godinu,
4. Program rada Gradskog vijeća Ljubuški za 2024. godinu,
5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2023. godinu,
6. Prijedlog Odluke o subvenciji za privatne dječje vrtiće na području Grada Ljubuškog,
7. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada
Ljubuškog za projekte iz područja športa za 2024. godinu,
8. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada
Ljubuškog za projekte iz područja kulture za 2024. godinu,
9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na
području Grada Ljubuškog,
10. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti za uporabu dijelova Grba Grada Ljubuškog,
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za uvrštenje projekta „Izrada projektne dokumentacije za
proširenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda“ u Plan kapitalnih investicija Grada Ljubuškog
za razdoblje 2024-2028 godinu,
12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja komunalnih i turističkih
djelatnosti uz vodotok rijeke TMT i ostale rijeke na području Grada Ljubuškog,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice (zgrada PU Ljubuški).

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Skip to content