Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih nagrada studentima, dobitnicima rektorovih i dekanovih nagrada za najuspješnije studente Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022. godinu

Datum objave: 08.02.2023.

Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 6/19) i članka 4. stavak (1) Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih nagrada studentima, dobitnicima Rektorove i Dekanove nagrade za najuspješnije studente Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 1/23), Gradonačelnik Grada Ljubuškog raspisuje

J A V N I  P O Z I V
za dodjelu jednokratnih financijskih nagrada studentima, dobitnicima rektorovih i dekanovih nagrada za najuspješnije studente Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022. godinu

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratnih financijskih nagrada studentima, dobitnicima Rektorove i Dekanove nagrade za najuspješnije studente Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022. godinu u iznosu od 500,00 KM (slovima: petstotina konvertibilnih maraka).

II UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU FINANCIJSKU NAGRADU
Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu financijsku nagradu, studenti su dužni kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:
a) da imaju prebivalište na području grada Ljubuškog,
b) da su studenti državnog sveučilišta,
c) da su dobitnici Dekanove ili Rektorove nagrade tijekom akademske 2021./2022. godine.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz prijavu na Javni poziv, studenti trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:
a) popunjen Prijavni obrazac (Prijavni obrazac preuzmite OVDJE),
b) preslika CIPS-ove osobne iskaznice,
c) potvrda o prebivalištu,
d) preslika Rektorove/Dekanove nagrade.

IV OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 039/835-545.
Dokumentacija iz poglavlja III Javnog poziva dostavlja se osobno ili preporučeno putem pošte na adresu:
Grad Ljubuški
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški
s naznakom ”ZA JAVNI POZIV – DODJELA FINANCIJSKIH NAGRADA DOBITNICIMA REKTOROVE I DEKANOVE NAGRADE – NE OTVARAJ”.

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave na službenoj web stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Popis studenata koji ostvare pravo na jednokratnu financijsku nagradu bit će objavljen na oglasnoj ploči Gradske uprave te na službenoj web stranici Grada Ljubuškog.

Broj: 02-05-505/23
Ljubuški, 8. veljače 2023. godine

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

Skip to content