Direktni poziv za projektne partnerske mjesne zajednice

Datum objave: 15.02.2022.

Na temelju potpisanog Pisma sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini i Grada Ljubuškog od 5. 7. 2021. godine u vezi s realizacijom aktivnosti od strane Grada Ljubuškog u provedbi projekta druga faza „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, traje od 2020. do 2024. godine Gradonačelnik r a s p i s u j e

DIREKTNI POZIV ZA PROJEKTNE PARTNERSKE MJESNE ZAJEDNICE

za podnošenje prijedloga projekata u partnerskim mjesnim zajednicama je jedna od aktivnosti u okviru druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ kojeg provodi UNDP u Bosni i Hercegovini, a financira Vlada Švicarske i Švedska u suradnji s Gradom Ljubuškim.

Sudjelovanje u ovom pozivu je usmjereno isključivo na partnerske mjesne zajednice i to: MZ Humac, MZ Ljubuški I, MZ Vašarovići, MZ Veljaci i MZ Vitina. Cilj ovog direktnog poziva je potpora realizaciji lokalnih prioriteta koji su definirani putem organiziranih foruma građana u gore navedenim partnerskim mjesnim zajednicama.

Direktni poziv za projektne partnerske mjesne zajednice,
Traje od: 15.02.2022. godine
Traje do: 15.03.2022. godine

Maksimalna vrijednost projekata može biti 30.800 KM bez PDV-a (uključujući sredstva UNDP MZ projekta i Grada Ljubuškog u skladu s postotkom sufinanciranja). Vrijednost projekta može biti i veća ukoliko MZ imaju osigurana sredstva iz drugih izvora.
Minimalna vrijednost projekta je 26.000 KM bez PDV-a (uključujući sredstva UNDP MZ projekta i Grada Ljubuškog, a u skladu s postotkom sufinanciranja).

DOKUMENTI:
– Kriteriji za realizaciju inicijativa mjesnih zajednica (Smjernice za aplikante)
– Prilog 1 – OBRAZAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
– Prilog 2 – Pregled budžeta/proračuna
– Prilog 3 – Matrica logičkog okvira
– Prilog 4 – Plan aktivnosti
– Prilog 5 – Pismo potpore
– Vremenski okvir realizacije projekata

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA:
Ispunjeni set dokumenata za projekt sa svom zahtijevanom dokumentacijom se dostavlja u jednom primjerku u tiskanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom:
„Aplikacija za direktni poziv za mjesne zajednice u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ druga faza, tijekom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 07:30 do 15:30 sati, na adresu: Trg dr. Franje Tuđmana 1, 88320 Ljubuški.

Rok za predaju projekata 15.03.2022. godine do 15:30 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane. Sve aplikacije moraju biti osobno dostavljene na navedenu adresu prije isteka službenog roka.

Dodatne informacije imate u Smjernicama za aplikante.

Smjernice za podnošenje prijedloga projekata i ostali potrebni obrasci mogu se preuzeti u prilogu.

Napomena: Sve dodatne informacije u vezi sa prijavom na Direktni poziv mogu se dobiti pozivom na broj: 039/835-543.

Broj: 02-05-1164/2020
Ljubuški, 15. veljače, 2022. godine

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

Skip to content