Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama u suradnji s jedinicama lokalne samouprave za predaju prijedloga projekata za poboljšanje sadržaja društvenih centara

Projekt jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BIH) – MZ projekt ima za cilj unaprjeđenje kvaliteta života građana i građanki u Bosni i Hercegovini kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice koje potpomažu aktivan angažman građana i građanki u javnom životu, i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava.

Projekt, u drugoj fazi koja traje od 2020-2024. godine, radi sa ukupno 41 jedinicom lokalne samouprave (JLS) i 199 MZ. MZ Projekt provodi UNDP u BIH u partnerstvu sa domaćim institucijama, a financiraju ga Vlada Švicarske i Švedska.

MZ projekt poziva organizacije civilnog društva (OCD) iz BiH da u suradnji sa JLS, koje su partneri na MZ projektu, dostave prijedloge projekata za poboljšanje sadržaja u društvenim centrima.

Opširnije o pozivu pogledajte OVDJE.

 

Kategorija: Novosti
Datum objave: 06.07.2022.
Skip to content