Podzemne vode – učinimo nevidljivo vidljivim

Podzemne vode mogu biti izvan vidokruga, ali to ne smije biti van uma!

Voda je vrlo važan resurs bez kojeg nema života na Zemlji. Klimatske promjene, rast svjetske populacije, sve veći pritisci na vodu i sve veća potreba za vodom zahtijevaju racionalno korištenje i održivo upravljanje ovim prirodnim bogatstvom. Velika opasnost je u nepoznavanju ovog resursa i njegove posebnosti koje ga čine značajnim za održanje života na Zemlji.

Ne tako davne 1993., Opća skupština UN je proglasila 22. ožujak – SVJETSKIM DANOM VODA kako bi se diljem svijeta skrenula pozornost na probleme vezane uz vodu i vodne resurse. Glavni cilj obilježavanja ovog Dana je usmjeravanje pažnje na važnost pitke vode te očuvanje vodnih resursa i izvora, kao i podizanje razine ekološke osviještenosti i održivog razvoja. Svjetski dan vode obilježava se svake godine 22. ožujka pod drugom središnjom temom.

Tako će 2022. godine Svjetski dan voda biti obilježen temom „Podzemne vode -učinimo nevidljivo vidljivim.“

Ova tema bi trebala biti posebno značajna za Hercegovinu.

Znamo da je Hercegovina izrazito krško područje čiju geološku građu pretežno čine okršene dolomitne i vapnenačke propusne stijene. Krška područja su siromašna vodom na površini ali imaju bogato podzemlje i često su podzemne veze voda jače od onih nadzemnih. To nameće veliki oprez u zaštiti podzemnih voda.

Podzemne vode u kršu imaju neprocjenjivu ekološku i ekonomsku vrijednost.

Krški slivovi izvorišta se prostiru na relativno velikim prostorima, a zbog velikih infiltracijskih mogućnosti, velikih brzina i turbulentnog tečenja kroz vrlo zamršen sustav podzemnih tokova ti prostori su vrlo osjetljivi na mogućnosti onečišćenja podzemnih voda. Zaštita podzemnih voda u kršu je izrazito složen problem. Neophodna je provedba odgovarajućih tehničkih mjera kojima se sprječava onečišćenje podzemnih voda, ali i doprinos svakog pojedinca u očuvanju tako nam važnog resursa, jer: „Voda nije sve, ali sve bez vode je ništa.“

JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški

Kategorija: Novosti
Datum objave: 22.03.2022.
Skip to content