Omogućene anonimne prijave Inspektoratu Grada Ljubuškog

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog sa ciljem poboljšanja komunikacije, bržeg i djelotvornijeg djelovanja na terenu, uspostavila je besplatne komunikacijske platforme – Viber i WhatsApp sa brojem 063/299 204 na koji sve fizičke/pravne osobe sa područja grada Ljubuškog mogu poslati svoje anonimne prijave na postupanje Službi za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog.

Anonimna prijava može se podnijeti tijekom cijele kalendarske godine (24/7).

Procedura je da fizička/pravna osoba kada uoči potencijalni problem na terenu, anonimno preko aplikacije, isključivo koristeći mogućnost poruke, prijavi problem. Potrebno je da prijava sadrži osnovne i što detaljnije informacije (lokacija, fotografije i pojašnjenje predmetne situacije/problema, kao i potencijalnog prekršitelja). Svaka prijava će se detaljno analizirati u ovlasti nadležnog gradskog inspektora u maksimalnom vremenskom razdoblju od 72 sata (tri dana) i po procjeni rizika izlaziti na teren i provesti zakonom predviđene mjere. Kriterij za izlazak nadležnog gradskog inspektora na teren ovisiti će od osnovanosti i hitnosti prijave. Nepotpuni zahtjevi i prijave neće se razmatrati.

Ukoliko prijava nije u nadležnosti Službe za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog, prijava će se dalje proslijediti nadležnim tijelima na postupanje.

Ukoliko fizička/pravna osoba koja izvrši prijavu putem besplatnih komunikacijskih platformi, bude željela povratne informacije o upućenoj prijavi, može se obratiti nadležnoj gradskoj Službi na kontakt telefone: 039/835 561, 039/835 560 ili osobno doći u prostorije Službe Inspektorata Grada Ljubuškog na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 3 (zgrada gradske vijećnice), svakim radnim danom u vremenskom razdoblju od 7:30 – 15:30h nakon proteka vremenskog razdoblja od 96 sati (četiri dana) od trenutka podnesene prijave.

Također, sve prijave Službi za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog mogu se uputiti i preko službenih e-mail adresa: inspektorat@ljubuski.ba, inspektoratljubuski@gmail.com, službenog pismenog zahtjeva za inspekcijski nadzor koji se može u digitalnoj formi preuzeti na službenoj stranici Grada Ljubuškog i u fizičkoj formi na protokolu gradske uprave.

Anonimnost fizičkih/pravnih osoba koje šalju prijave putem besplatnih komunikacijskih platformi – Viber i WhatsApp je zagarantirana!

Grad Ljubuški
Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat

Kategorija: Novosti
Datum objave: 08.03.2022.
Skip to content