Objavljena interaktivna mapa ilegalnih divljih deponija na području Grada Ljubuškog

Povjerenstvo za obilazak i utvrđivanje divljih deponija na području Grada Ljubuškog zajedno s predsjednicima mjesnih zajednica izvršilo je terensko utvrđivanje stanja ilegalnih divljih deponija, temeljem čega je Služba za inspekcijske poslove Grada Ljubuškog – Inspektorat izradila interaktivnu mapu ilegalnih divljih deponija na cijelom području Grada Ljubuškog s ciljem detektiranja/evidentiranja deponija i poboljšanja bržeg i djelotvornijeg djelovanja na sanaciji istih.

Interaktivna mapa ilegalnih divljih deponija redovno će se ažurirati, te će se svakoj fizičkoj/pravnoj osobi omogućiti pristup predmetnoj mapi sa ciljem uvida o poduzetim aktivnostima na određenoj ilegalnoj deponiji otpada, sukladno redoslijedu i dinamici na sanaciji istih.

Također, svaka fizička/pravna osoba može obavijestiti nadležnu gradsku službu o postojanju novih deponija na području grada Ljubuškog ili pak zatražiti dodatnu informaciju o istima, a sve to putem besplatnih komunikacijskih platformi Viber/WhatsApp na kontakt telefon: 063 299 204, kako bi se traženo evidentiralo.

Nadležna gradska služba će u suradnji sa Policijskom upravom Ljubuški poduzeti zakonom predviđene mjere za potencijalne prekršitelje, kao i za sanaciju novonastalih deponija, svatko u okviru svojih ovlasti.

Pristup interaktivnoj mapi ilegalnih divljih deponija omogućen je klikom OVDJE!

Kategorija: Novosti
Datum objave: 22.04.2022.
Skip to content