XXXIV. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 18.03.2024.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
Broj:01- 05- 21-2/24
Ljubuški, 15. 03. 2024.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XXXIV. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 22.03. 2024. godine (petak) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i red:
1.Usvajanje zapisnika s XXXII. sjednice Gradskog vijeća,
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Ljubuškog za 2023. godinu,
3. Informacija o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu Doma zdravlja Ljubuški,
4. Izvješće o radu za 2023. godinu i Plan poslovanja za 2024. godinu JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški,
5. Izvješće o radu za 2023. godinu i Plan poslovanja za 2024. godinu JP Radio Ljubuški d.o.o.,
6. Izvješće o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu Gradskog pravobraniteljstva
Ljubuški,
7. Izvješće o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu Gradonačelnika,
8. Izvješće o izvršenju općih i drugih akata za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine iz nadležnosti
Gradonačelnika – Službi Grada Ljubuškog,
9. Izvješće o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu Turističke zajednice Grada
Ljubuškog,
10. Izvješće o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu Dječje vrtića Ljubuški,
11. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
12. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora maturantima Grada Ljubuškog za
školsku 2023/24 godinu,
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na blizinu gradnje objekta granici parcele na udaljenosti
manjoj od 3 m,
a) k.č. br. 323/5 u K.O. Ljubuški, od granice parcele k.č. br. 3238/3 u K.O. Ljubuški, posjednika
Grad Ljubuški,
b) k.č. br. 512 u K.O. Veljaci I, od granica parcela označenih kao k.č. br. 513 i 515/3 sve u K.O.
Veljaci I., posjednika Grad Ljubuški,
15. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Ljubuški na Odluku o
davanju suglasnosti za donošenje Odluke o pokretanju postupka javne nabave „Uređenje dječjeg
igrališta“,
16. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti za zaključivanje Ugovora o preuzimanju osnivačkih i
vlasničkih prava i udjela nad društvom Radio televizija Herceg Bosne d.o.o. Mostar,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice (zgrada PU Ljubuški).

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Skip to content