XXIX. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 25.10.2023.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
Broj:01- 05- 4-8/23
Ljubuški, 24.10.2023.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XXIX. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 30.10.  2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i red:
1. Usvajanje zapisnika s XXVIII. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog u
akademskoj 2023/24 godini,
4. Prijedlog Odluke o preuzimanju zaposlenika, osnovnih sredstava i nepokretne imovine Fonda u
stambeno-komunalnom gospodarstvu Grada Ljubuškog,
5. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi;
a) dijela puta na k.č. 1586/1, K.O. Bijača,
b) dijela puta na k.č. 2182, K.O. Studenci,
6. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine-jednosobnog stana,
7. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o dodjeli poslovnih prostorija na korištenje,
broj: 01-02-963/22 od 28. ožujka 2022. godine,
8. Prijedlog Zaključka o dodjeli poslovnih prostorija na korištenje:
a) Hrvatskoj udruzi lovaca „Kravica“ Ljubuški,
b) Javnoj ustanovi „Kulturnp-športski centar“ Ljubuški,
9. Prijedlog Rješenja o osnivanju savjeta Regulacijskog plana Duhanska stanica Ljubuški,
10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji;
a) broj: 02-24-1498/20 od 26. lipnja 2020. godine,
b) broj: 02-24-1425/15 od 07. kolovoza 2015. godine,
c) broj: 02-24-1391/15 od 07. kolovoza 2015. godine,
d) broj: 02-24-1407/15 od 07. kolovoza 2015. godine,
e) broj: 02-24-1424/15 od 07. kolovoza 2015. godine,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice (zgrada PU Ljubuški).

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Skip to content