XVIII. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 24.10.2022.

Bosna i H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
Broj:01- 05-3-5/22
Ljubuški, 21.10.2022.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XVIII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 28.10.2022.godine (petak) s početkom u 9,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i red:
1. Usvajanje zapisnika sa XVII. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog za
akademsku 2022/23 godinu,
4. Prijedlog Odluke o uvjetima, iznosu i postupku dodjele novčanih potpora za uzgajivače goveda
na području Grada Ljubuškog,
5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za prijenose Ugovora o koncesijama:
a) broj: 02-24-1411/15 od 07.kolovoza 2015.godine, sklopljen s Josipom (Vinko) Jelavićem na
novog korisnika koncesije Mladena (Drago) Gadžu, Hardomilje 28,
b) broj: 02-24-2380/15 od 18.siječnja 2016.godine, sklopljen s Dariom (Augustin) Majićem na
novog korisnika koncesije MAJD 2 d.o.o. Vitina 471, kojeg zastupa direktor Ivan Prskalo,
c) broj: 02-24-754/20 od 11 ožujka 2020.godine, sklopljen s Vladom (Blago) Vištica, na novog
korisnika koncesije Villa Pro d.o.o. Hrašljani 102, koje zastupa direktor Marko Kravić,
6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog
zemljišta na području grada Ljubuškog,
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na
poljoprivrednom zemljištu na području grada Ljubuškog,
8. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi,
9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o preuzimanju zaposlenika, osnovnih sredstava i nepokretne
imovine Fonda u stambeno-komunalnom gospodarstvu Grada Ljubuškog,
10. Prijedlog Zaključka o prodaji stanova na k.č. 499/1 i k.č. 821/1 K.O. Ljubuški,
11. Prijedlog Zaključka o dodjeli na korištenje poslovne prostorije,
12. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između Grada Ljubuškog i Ante (Stipe) Bubalo,
Slavka (Stipe) Bubalo i Grge (Stipe) Bubalo.

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Skip to content