XVI. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 11.05.2022.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
Broj:01- 05-3-4/22
Ljubuški, 09.05.2022.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XVI. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 16.05.2022.godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i red:
1. Usvajanje zapisnika s XV. sjednice Gradskog vijeća,
2. Informacija o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu Doma zdravlja Ljubuški,
3. Informacija o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu Crvenog križa Ljubuški,
4. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Ljubuškog za 2021. godinu,
5. Informacija o radu Albe BH P.J. Ljubuški za 2021. godinu,
6. Izvješće o radu za 2021. godinu i Plan poslovanja za 2022. godinu JP Parkovi Ljubuški d.o.o.,
7. Izvješće o radu za 2021. godinu i Plan poslovanja za 2022. godinu JP Radio Ljubuški d.o.o.,
8. Izvješće o radu za 2021. godinu i Program rada za 2’022. godinu JU Kulturno-športski centar Ljubuški,
9. Izvješće o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu Centra za socijalni rad Ljubuški,
10. Izvješće o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu JU Edukacijsko-rehabilitacijski
centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju Grada Ljubuškog,
11. Izvješće o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu Dječjeg vrtića Ljubuški,
12. Izvješće o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu Turističke zajednice Grada
Ljubuškog,
13. Izvješće o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu Gradskog pravobraniteljstva
Ljubuški,
14. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
15. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
16. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine-stana na adresi Klobuk 139,
17. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog
zemljišta na području Grada Ljubuškog,
18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na
poljoprivrednom zemljištu na području Grada Ljubuškog,
19. Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:
a) Jozi (Ante) Rašiću, Studenci 236,
b) SD Proizvodnja Nara vl. Toni Zelić Teskera 30.,
20. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Statut JU „Kulturno-športski centar“ Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Skip to content