Rezultati Javnog poziva za dodjelu proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja športa za 2022. godinu

Datum objave: 12.04.2022.

Na temelju članka 10. stavak (2) Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja športa za 2022. godinu (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 1/22) i članka 132. Statuta Grada Ljubuškog (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 6/19), u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja športa za 2022. godinu, broj: 02/1-05-414/22 od 07. veljače 2022. godine, a sukladno Prijedlogu liste Povjerenstva za odabir projekata iz područja športa za dodjelu proračunskih sredstava grada Ljubuškog, Gradonačelnik Grada Ljubuškog o b j a v lj u je

R E Z U L T A T E
Javnog poziva za dodjelu proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja športa za 2022. godinu

Skip to content