Odluka o VI. izmjenama Plana javnih nabava Grada Ljubuškog za 2022. godinu

Datum objave: 20.07.2022.

Na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama (”Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članak 132. Statuta Grada Ljubuškog (”Službeni glasnik Grada Ljubuški”, broj: 6/19), a u skladu sa Proračunom za 2022. godinu (”Službeni glasnik Grada Ljubuški”, broj 11/21), Gradonačelnik d o n o s i

Odluku o VI izmjenama Plana javnih nabava Grada Ljubuškog za 2022. godinu

 

Skip to content