Odluka o usvajanju Dokumenta okvirnog proračuna Grada Ljubuškog (2022. – 2024.)

Datum objave: 21.07.2021.

Na temelju članka 46. stavak (3) Statuta Grada Ljubuškog (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 6/19), a u skladu sa člankom 15. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine FBiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18 i 11/19) i člankom 15. Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (”Narodne novine ŽZH”, broj: 30/20), Gradonačelnik Grada Ljubuškog donosi

O D L U K U O USVAJANJU DOKUMENTA OKVIRNOG PRORAČUNA GRADA LJUBUŠKOG ZA PERIOD 2022.-2024. GODINE

Skip to content