Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Datum objave: 03.04.2024.

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. stavak (1) i (3) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), članka 36. Pravilnika o javnim nabavama u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Ljubuškog (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 1/24), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02/1-05-967-2/24 od 12. ožujka 2024. godine, u postupku javne nabave ”Rekonstrukcija Povijesno-memorijalnog centra”, objavljenog dana 12. ožujka 2024. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-20-3-11/24, evidencijski broj: 02/1-05-967/24, Gradonačelnik je d o n i o

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Skip to content