Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Datum objave: 19.08.2022.

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Gradu Ljubuškom (”Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuški”, broj: 3/17 i 6/20), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02/1-05-1934-1/22 od 19. srpnja 2022. godine, u postupku javne nabave ”Radovi na sanaciji pristupne staze u MZ Vašarovići i sanaciji vodonatapnih kanala u MZ Veljaci i MZ Vitina” objavljenog dana 20. srpnja 2022. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-33-3-21/22, evidencijski broj: 02/1-05-1934/22, Gradonačelnik je d o n i o

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Skip to content