Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Datum objave: 13.10.2021.

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Gradu Ljubuškom (“Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuški”, broj: 3/17 i 6/20), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02/1-05-2340-1/21 od 09. rujna 2021. godine, u postupku javne nabave “Nabava interventnih radova na području grada Ljubuškog” objavljenog dana 9. rujna 2021. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-34-3-13/21, evidencijski broj: 02/1-05/2340/21 Gradonačelnik je donio

Skip to content