Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuškog usmenim javnim nadmetanjem

Datum objave: 02.12.2022.

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova („Službene novine Federacije BiH“ br. 17/14), članka 8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški („Službeni glasnik općine Ljubuški“ br. 5/14) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Gradskog vijeća Grada Ljubuški br. 01-02-2972/22 od 30.11.2022. godine, Gradonačelnik r a s p i s u j e

J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški
usmenim javnim nadmetanjem

Skip to content