IX. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 24.09.2021.

Bosna i H e rcegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

GRAD LJUBUŠKI

GRADSKO VIJEĆE

Broj:01-05-42-6/21

Ljubuški, 24.09.2021.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

IX. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 30..09.2021.godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i red:

1. Usvajanje zapisnika s VIII. sjednice Gradskog vijeća,

2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2021. /2022. godinu,

4. Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2021.-2022.godinu,

5. Prijedlog Odluke o uvjetima, iznosu i postupku dodjele novčanih potpora za uzgajivače goveda na području Grada Ljubuškog,

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija, raspisivanju i provedbi javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i člana Upravnog vijeća Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s poteškoćama u razvoju Grada Ljubuškog,

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor predsjednika i člana Upravnog vijeća Edukacijsko-rehabilitacijskog centra za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju Grada Ljubuškog,

8. Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:

a) Catena d.o.o.,

b) Vino Milas,

c) Vinogradi Nujić d,o.o.,

d) Vinarija Buntić,

9. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ljubuškog.

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Ljubuškog.

11. Prijedlog Rješenja o:

a) razrješenju zamjenika člana Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Gradskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti Grada Ljubuškog,

b) imenovanju zamjenika člana Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Gradskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti Grada Ljubuškog,

12. Prijedlog Rješenja o:

a) razrješenju Povjerenstva za izradu Plana kapitalnih investicija,

b) imenovanju Povjerenstva za izradu Plana kapitalnih investicija,

13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluka o osnivanju:

a) OŠ Marka Marulića Ljubuški,

b) OŠ IB Mažuranić Humac,

c) OŠ Tina Ujevića Vitina,

14. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi,

15. Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta,

16. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između Grada Ljubuškog s jedne strane i Davora Mišetića sina Ilije iz Humca s druge strane,

17. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između Grada Ljubuškog s jedne strane i Ante Matijaševića sina Ivana iz Vašarovića s druge strane,

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Ljubuški.

PREDSJEDNIK,

Tihomir Kvesić

Skip to content