Izložba rukotvorina štićenika Edukacijsko-rehabilitacijskog centra Ljubuški