THEME MEDIEVAL SLIKA Projekt Tematske rute srednjovijekovne Hercegove zemlje „TEMA SREDNJI VIJEK“ financira Europska unija u okviru IPA programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2007 – 2013. Ukupna vrijednost projekta je 466.933,55 EUR.


Nositelji projekta su JU Razvojna agencija ŽZH –HERAG (BiH) i Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma – CSTI (Crna Gora). Partneri na projektu su Općina Ljubuški (BiH), Turistička zajednica ŽZH (BiH), Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa "Radimlja“(BiH) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma – MRT (Crna Gora).
PODRUČJE IMPLEMENTACIJE PROJEKTA
Bosna i Hercegovina: Županija Zapadnohercegovačka i Hercegovačko-neretvanska županija;
Crna Gora: Općine - Plužine, Pljevlja, Žabljak, Šavnik, Nikšić, Kotor i Herceg Novi
TRAJANJE PROJEKTA
24 mjeseca počevši od 27.11.2015 godine.
OPĆI CILJ PROJEKTA
Doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i uspostavi prekogranične suradnje ekonomskih aktera u turizmu i primarnom sektoru u graničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA
Razviti i standardizirati nove i jačati postojeće visoko kvalitetne itinerere temeljene na zajedničkoj atraktivnoj povijesnoj, zemljopisnoj i prirodnoj vrijednosti u području kao glavnom potencijalu za ekonomski rast.
OČEKIVANI REZULTATI
•    Uspostavljena/održana gospodarska suradnja u ciljanom području
•    Funkcionalno opremljena i označena kulturna i turistička infratsruktura zahvatima manjih razmjera
•    Mapirane dostupne i potencijalne turističke vrijednosti i usluge u ciljanom području
•    Dizajnirani za tržište standardizirani i atraktivni itinereri različitog trajanja, unaprijeđena javno-privatna suradnja
•    Dionici u turizmu educirani za razvoj turističke ponude temeljene na potencijalima područja i za pružanje usluga više kvalitete te pokretanje poslovnih start-up inicijativa
•    Dizajnirani itinereri ponuđeni na ciljanom turističkom tržištu
•    Visokokvalitetni turistički promotivni alati koji predstavljaju ukupnu ponudu cijelog područja su funkcionalni i prezentirani ciljanom tržištu
•    Šire grupe dionika uključene u provedbu projekta, pojačani i multiplicirani projektni rezultati

CILJANA SKUPINA
•    Regionalne i lokalne vlasti (2 Županije u BiH i 6 Općina iz Crne Gore uključene u projekt)
•    6 Turističkih zajednica na lokalnom i regionalnom nivou
•    15 Turističkih agencija i Turoperatora
•    300 osoba iz Ruralnih domaćinstava i nezaposlenih osoba
•    3 Udruženja i institucije iz oblasti kulture
GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA
•    Upravljanje projektom , monitoring i evaluacija
•    Razvoj turističke infrastrukture manjeg razmjera na tematskoj ruti Herceg Stjepana koja uključuje :
•    Radove na uređenju i asfaltiranju ceste prema tvrđavi u Ljubuškom
•    Nabava opreme i kostima za povijesnu „Gardu herceg Stjepana“ u Ljubuškom
•    Manji infrastrukturni zahvati na uređenju 4 lokacije u Crnoj Gori
•    Detaljna procjena i analiza turističkih vrijednosti u ciljanom projektnom području
•    Prezentacija rezultata mapiranja i dizajna itinerera
•    Edukativne aktivnosti i radionice
•    Promocija/Marketing zajedničke turističke ponude