Sporazum o izgradnji sustava javne odvodnje na području Grada Ljubuškog te drugim aktivnostima vezanim uz zaštitu izvorišta Prud potpisan je danas u Ljubuškom.

Navedeni Sporazum su potpisali Nikica Vučić, v.d. direktora JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški i Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda, dok je zbog nemogućnosti dolaska Sporazum ranije potpisao Jakov Belić, direkor tvrtke Neretvansko-pelješko-korčulansko-lastovsko-mljetski vodovod d.o.o.

Potpisivanju su nazočili Vedran Markotić, v.d. gradonačelnika Grada Ljubuškog, Dragan Čović, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH, Toni Kraljević, dopredsjednik Vlade i ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Mario Šiljeg, državni tajnik ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske i Irina Putica, direktorica Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana u Hrvatskim vodama.

Predmet ovog Sporazuma je definiranje uvjeta, prava i obveza sporazumnih strana odnosno njihovih javnih isporučitelja vodnih usluga za realizaciju projekata izgradnje sustava javne odvodnje na području Grada Ljubuškog te drugih aktivnosti vezanih uz zaštitu izvorišta Prud, u cilju sprečavanja onečišćenja izvorišta Prud.

- Zaštita izvorišta Prud daje dugoročnu sigurnost vodopskrbe, održivost pa i daljni razvoj turizma. Crpilište se može štititi jedino zajedničkom zaštitom. Republika Hrvatska će putem komunalnog poduzeća NPKLM s Korčule osigurati zaštitu vodocrpilišta, jer će gradnja kanalizacijskog sustava na području Ljubuškog omogućiti trajnu zaštitu područja izvorišta. Ovo je sada prva faza, ona je vrijedna 1,5 milijuna konvertibilnih maraka, odnosno oko 5,8 milijuna kuna. Od tog iznosa 80% će osigurati Hrvatske vode i iskazati nesumljiv interes Republike Hrvatske i njenih građana da imaju sigurnost u isporuci putem javnih vodoopskrbnih sustava – rekao je Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda.

Sporazumne strane su suglasne kako se pod pojmom izgradnje sustava javne odvodnje na području Grada Ljubuškog podrazumijeva izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na kanalizacijskoj mreži u Pregrađu, te izvođenje radova na kanalizacijskoj mreži - zapadni krak.

Također, sporazumne strane su suglasne kako se pod pojmom drugih aktivnosti vezanim uz zaštitu izvorišta Prud podrazumijeva: uspostava monitoringa fizikalno – kemijskih i bakterioloških ispitivanja kakvoće vode na vodotoku Trebižat – MP Humac te razmjena podataka u cilju blagovremenih aktivnosti na sanaciji ekscesnih situacija, postavljanje tabli upozorenja o zaštitnim zonama te izradu piezometra za monitoring.

Potpisivanju ovog Sporazuma prethodile su brojne ranije aktivnosti, a na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Ljubuškog usvojena je Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće ''Prud''.

- Dio grada dobit će kanalizacijski sustav tako da će cjelokupni grad biti pokriven kanalizacijskim sustavom. Nakon potpisivanja ovog Sporazuma rok je 60 dana da izradimo projektnu dokumentaciju i krenemo s radovima – kazao je Nikica Vučić, v.d. direktora JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški.

IMG_7153.JPG

IMG_7162.JPG

 

IMG_7157.JPG

IMG_7169.JPG