Bosna  i  H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
GRAD  LJUBUŠKI 
GRADSKO VIJEĆE

Broj:01- 05-63-7/20 
Ljubuški, 17.09.2020.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine/Grada Ljubuški", broj 4/08 i 08/19), saziva

XLII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI
za 22.09. 2020. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati


i predlažem slijedeći:   

Dnevni     red

1.Usvajanje zapisnika sa XL i XLI. sjednice Gradskog vijeća,
2.Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3.Prijedlog Odluke o pružanju financijske potpore investitorima na neizgrađenom građevnom zemljištu u Gospodarskim zonama Zvirići i Mostarska Vrata,
4.Prijedlog Zaključka o dodjeli na korištenje poslovne prostorije,
5.Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
6.Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta,
7.Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ljubuškog,
8.Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Ljubuškog,
9.Prijedlog Rješenja o davanju:
a)prethodne suglasnosti Upravnom vijeću JU Kulturno športski centar Ljubuški za donošenje Rješenja o razrješenju ravnatelja,
b)prethodne suglasnosti Upravnom vijeću JU Kulturno športski centar Ljubuški za donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja,
10.Prijedlog Rješenje o davanju suglasnosti na razrješenje ravnatelja Centra za socijalni rad Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić