Bosna  i  H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
GRAD  LJUBUŠKI 
GRADSKO VIJEĆE

Broj:01- 05-63-6/20 
Ljubuški, 20.07.2020.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine/Grada Ljubuški", broj 4/08 i 08/19), saziva

XLI. IZVANREDNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI
za 21.07.2020. godine (utorak) s početkom u 9,00 sati i predlažem slijedeći:   

Dnevni     red

1. Prijedlog Rješenja o izboru vršitelja dužnosti Gradonačelnika Grada Ljubuškog, 

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić