B o s n a   i   H e r c e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD  LJUBUŠKI
SLUŽBA ZA BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA,
DRUŠTVENE DJELATNOSTI ,OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Broj: 05/2-38-1168/20
Ljubuški, 26. svibnja 2020.godine

O  B  A  V  I  J  E  S  T
 - r o d i t e l j i m a -

Ured društvenih djelatnosti Grada Ljubuškog vrši popis djece za upis u prvi razred osnovne škole u školskoj  2020./2021. godini.

Prijave u popis vršit će se telefonskim putem na telefon broj 039/835-545 od 27.5.2020 (srijeda)
U popis se obvezno prijavljuju djeca koja do 31. kolovoza 2020. godine navršavaju 6 (šest) godina.
Prilikom prijave roditelj je obvezan za dijete  dati slijedeće podatke : Ime i prezime djeteta, ime oca ili majke,  spol, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon.

Pomoćnik gradonačelnika
Ivica Boras, prof.