BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

GRAD LJUBUŠKI

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Broj: 07/20

Ljubuški, 20. ožujka 2020. godine

Temeljem Zapovijedi županijskog stožera civilne zaštite broj 14-05-44-34-1/20 Stožer civilne zaštite Grada Ljubuškog, donio je:

ZAPOVIJED O ZABRANI JAVNOG OKUPLJANJA 

I

Zapovijeda se zabrana svakog javnog okupljanja osim dobrovoljnog darivanja krvi na području Grada Ljubuškog

II

Odredba iz članka I odnosi se i na: 

- Stadion Babovac,

- Park hrvatskih banova

- Dječja igrališta

- Mjesta za rekreaciju (šetnice, školska igrališta i slično)

III 

Za provođenje ove Zapovijedi nadležna su inspekcijska tijela, stožer civilne zaštite te MUP ŽZH

IV

Zapovijed stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 20.03.2020 godine u 19.00 sati do 31.03.2020 godine.

Zapovjednik

Nevenko Barbarić