BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
STOŽER  CIVILNE ZAŠTITE

Broj: 06/20
Ljubuški, 20. ožujka 2020. godine

 Temeljem Naredbe Federalnog stožera broj 12-40-6-148-26/20 Stožer civilne zaštite Grada Ljubuškog, donio je: 

ZAPOVIJED O OBUSTAVI RADA 

I

Zapovijeda se obustava rada u djelatnosti trgovine na području Grada Ljubuškog.

Iz točke I ove Zapovijedi izuzimaju se:
-Trgovine prehrambenih proizvoda
-Prodavaonice higijenskih proizvoda
-Ribarnice
-Apoteke
-Specijalizirane prodavaonice medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme
-Poljoprivredne apoteke
-Benzinske crpke
-Kiosci
-Pekare
-Kemijske čistionice
-Specijalizirane prodavaonice dječje opreme
-Prodavaonice hrane za životinje
-Prodavaonice građevinskog, vodovodnog i elektro materijala
-Logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda
-Veledrogerije

Uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metara između osoba uz poštivanje ostalih higijensko – epidemioloških mjera.

II

Za provođenje ove Zapovijedi nadležna su inspekcijska tijela, stožeri civilne zaštite te MUP ŽZH

III 

Zapovijed stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 20.03.2020 godine u 06.00 sati do 31.03.2020 godine

 

Zapovjednik
Nevenko Barbarić